10 клас

10 клас Українська мова

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

11.02

Правопис префіксів. Правопис суфіксів

1.Опрацювати параграф 30 у підручнику

2.Виконати тренувальні вправи 258,266 

 

 

 

 

10 клас Українська література

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

11.02

Автобіографізм «Impromtuphantasie». Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели

1.Опрацювати матеріал  підручника                   на с. 200-204

2. Скласти паспорт твору

3. Прочитати новелу «Valse melancolique»

 

 


10 клас Алгебра

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

11.02

Найпростіші  тригоно-метричні рівняння і нерівності.

Опрацювати §16.

Розвязати

№16.27,16.28

 

  10 клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.02

Відстані у просторі.

Опрацювати §9.

Розвязати

№9.8,9.10,9.12,9.14

 

10 клас Українська мова

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

19.01

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії

1.Опрацювати матеріал  підручника на             с. 88 «Принципи української орфографії»

2. Відредагувати чужий текст ( текст доступний у групі)

 

 

2

21.01

Ненаголошені е,и в корені слова

1.Опрацювати матеріал  підручника на             с. 88 «Ненаголошені е,и в корені слова»

2.Виконати вправи 192, 198

 

 

10 клас Українська література

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

19.01

Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Основні риси українського  прозового модернізму

1.Опрацювати матеріал  підручника на с. 161

2. Переглянути відеоурок за посиланням https://youtu.be/Oqm1EMObsRI

 

 

2

21.01

М. Коцюбинський. Життя і творчість. Жанр новели у творчості                М. Коцюбинського

1. Переглянути відеоурок за посиланням https://youtu.be/ulFyrJYurc0 2. Опрацювати матеріал  підручника на с. 162-173

 

 

 


 10 клас Алгебра

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

18.01

Найпростіші  тригоно-метричні рівняння

Опрацювати §16.

№16.4,16.6,16.8

 

2

21.01

Найпростіші  тригоно-метричні рівняння

Вивчити §16.

Розв’язати

 №16.2,16.10,16.12,16.14

 

  10 клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

20.01

Перпендикулярність прямої і площини.

Повторити §6, §7.

Розвязати

№7.15,7.17,7.19

 

2

22.01

Теорема про три перпендикуляри.

Вивчити §7.

Розвязати №7.25,7.27

 


10 клас 

Історія  України

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

18.01.

Внутрішнє і міжнародне становище радянської України на початку 20-х рр.. Утворення Радянсько
го Союзу

Опрацювати параграфи 37-38.

Терміни і поняття: куркулі, договірна федерація, голод 1921-1923 рр., Союз Радянських Соціалістичних Республік
( СРСР).

Робота з картою на стор. 160

Виконати завдання на стор. 161 письмово.

 

Переглянути відео за посиланням:

 

https://www.youtube.com/watch?v=iggzsMp7bn0

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2Q6P-u4Opw2

19.01

3

19.01

Упровадження нової економічної політики (неп)

Опрацювати параграфи 39-40 ( п. 1, 2).
Терміни і поняття: неп, продовольчий податок, непман, червінець, трест, госпрозрахунок

 

 

 

 

 

Всесвітня історія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

18.01

Друга Річ Посполита

Опрацювати параграфи 22-23.

Терміни і поняття: Варшавська угода, «диво на Віслі», режим «санації», Ризький мирний договір.

 

Переглянути відео за посиланням:

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8mK84-9ok4

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIOR7Um69zw

2

22.01

Чехословацька республіка

Опрацювати параграф 24.
Терміни і поняття: гібридна війна, Мюнхенська змова.

Складіть історичний портрет « Т. Масарик – творець Чехословацької республіки»
( письмово)

 
 

Громадянська освіта

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

20.01

 Дитячі та молодіжні громадські об'єднання

Опрацювати тему 6  ( стор. 89-93)

Виконати завдання 11 письмово ( стор. 93).

 

2


20.01

Практичне заняття
« Повага до меншин – умова збереження миру»

Виконати практичне заняття ( стор. 94).

Підготувати повідомлення ( презентації) за темами:

1.      Етнічна меншина;

2.      Акти геноциду та етнічних чисток в історії ХХ- початку ХХІ ст.;

3.      Гендерні та сексуальні меншини;

4.      Вікові меншини;

5.      Меншини людей із вадами здоров'я.

 
Англійська мова  10 клас.

18.01.Тема :Винаходи та винахідники.Удосконалювати навички письма та говоріння.

Домашнє завдання.Опрацювати Вправу 2 сторінка 56.

20.01.Тема:Видатні українські вчені.(Урок аудіювання та говоріння).Розвивати навички аудіювання  прослуховуючи діалоги.

Домашнє завдання.Опрацювати 

Текст 4 сторінки 60-61.

22.01.Тема:Технічний прогрес.

Обговорення з учнями сучасного технологічного прогресу.

Домашнє завданн.Підготуватися до усного повідомлення"Сучасні винаходи". 

Географія

Дата

Клас

Тема уроку

Завдання

1

18.01

10

Японія

Опрацювати § 20

Підготувати проект за попередніми темами

 

2

20.01

10

Японія

Опрацювати § 20

Підготувати проект за попередніми темами


Фізика 10 клас

Дата

Тема

Завдання

1

19.01

Історія вивчення атома. Сучасні дослідження будови речовини. Новітні технології: наноматеріали

Зробити конспект § 32-33

Підготувати повідомлення про наноматеріали і нанотехнології

2

20.01

Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини

Законспектувати §34

Виконати № 378, 380

3

21.01

Маса атомів і молекул. Кількість речовини

Законспектувати §35

Виконати № 382


Біологія 10 клас

Дата

Клас

Тема уроку

Завдання

1

18.01

10

Основні поняття генетики

Опрацювати § 33

 

2

21.01

10

Гібридологічний аналіз: основні  типи схрещування та їхні наслідки

Опрацювати § 34

 


Хімія 10 клас

Дата

Клас

Тема уроку

Завдання

1

18.01

10

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Опрацювати § 15

Завдання для самоконтролю ст. 73 ( завдання 1-8 виконати письмово у зошиті)

 

Comments