10 клас

п/п

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

21.05

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2 «Визначення прискорення вільного падіння»

Виконати практичну 2 на с.216

 

2

21.05

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3 «Визначення періоду,частоти,лінійної швидкості та доцентрового прискорення під час рівномірного руху по колу»

Виконати практичну 3 на с.217

 

3

22.05

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4 «Визначення центра мас плоских фігур»

Виконати практичну 4 на с.219

 

10 клас Фізика


Хімія 10 клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

 

11

 

18.05

Зв’язки між класами органічних сполук. Загальні поняття про біологічно активні речовини(вітаміни, ферменти)

 

Опрацювати параграф 29,30.

 Виконати тест

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=571196                                              код 571196

 

12

21.05

Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної проблеми

 

Опрацювати параграф 31,32, виконати завдання 6 ст. 171

 

13

25.05

Роль органічної хімії в розв’язанні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів

 

Опрацювати параграф 33-35

 


10 клас Захист Вітчизни

Завдання на період 13.05

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

Тема: Тактична підготовка

1

13.05

Опрацювати §32 ст. 146

 

 

10 клас

Завдання на період з 12.05 по 14.05

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

 

Тема: Футбол

 

 

Виконувати ранкову гімнастику кожний день

 

1

12.05

Техніка гри воротаря: виконати вдосконалення техніки ловіння та відбивання м’яча .

 

2

13.05

Виконати вправи для розвитку швидкості та швидкісно-силових якостей.

 

3

14.05

Техніка гри воротаря: виконати вдосконалення техніки кидків руками та вибивання м’яча ногами.

 

10 клас Фізика

п/п

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.03

Розвязування задач

Повторити параграф 38.

Розвязати вправи 381, 382

 

2

12.03

Розвязування задач

 

 

3

13.03

Контрольна робота за темою Молекулярна фізика та основи термодинаміки

Повторити параграф 32- 38

 

4

19.03

Внутрішня енергія тіла

Опрацювати параграф 39.

Запитання 1-6 на стор. 160

 

5

19.03

Перший закон термодинаміки

Опрацювати параграф 40.

Запитання 1, 2 на стор. 161

 

6

20.03

Розвязування задач

Повторити параграф 39, 40.

Розвязати задачі 448, 449

 

7

02.04

Робота термодинамічного процесу

Опрацювати параграф 41.

 

8

02.04

Робота термодинамічного процесу

Аналіз і запис задачі 1 на стор. 170

 

9

03.04

Теплові машини. Холодильна машина

Опрацювати параграф 42. Дати усно відповіді на запитання 1-6 на стор.167

 

10

09.04

Розвязування задач

Повторити параграф 41,42.  Розвязати вправи 450,454,456,459

 

11

09.04

Необоротність теплових процесів. Ентропія.

Опрацювати параграф 43.

 

12

10.04

Розвязування задач

Повторити параграф 39,40,42.  Розвязати вправи 459,461.

 

13

16.04

Властивості насиченої і ненасиченої пари. Вологість повітря

Опрацювати параграф 44

 

14

16.04

Розвязування вправ

Розвязати вправи 495-497,515,519

 

15

17.04

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.

Опрацювати параграф 45

 

16

23.04

Змочування. Капілярні явища

Опрацювати параграф 46

 

17

23.04

Розвязування задач

Проаналізувати задачу 1 на стор. 189

 

18

24.04

Деформація твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука. Модуль Юнга.

Опрацювати параграф 47

 

19

30.04

Розвязати задачі

Повторити параграф 47.

Проаналізувати задачу 2 на с.189

 

20

30.04

Розвязати вправи

Розвязати вправи 506,507,514

 

Біологія 10 клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

1

04.05

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

Лабораторні роботи

3. Вивчення будови статевих клітин людини.

 

 

Опрацювати параграф 60-61

Вконати лабораторну роботу №3 ст.237-238

 

2

04.05

Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини.

 

Опрацювати параграф 61 Самостійна робота на зіставлення ст..241-242

 

Географія 10  клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

1

05.05

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Райони збройних конфліктів, проявів тероризму. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки. Урбанізаційні процеси.  Система розселення.

Опрацювати параграф 33

 

2

06.05

Особливості економіки країн Африки. Первинний сектор економіки. Сільське і лісове господарство. Добувна промисловість.  Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення промислових центрів у регіоні. Третинний сектор економіки: особливості становлення і закономірності розміщення. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Туристичні райони.

Опрацювати параграф 34

Дати відповідь на запитання       1-5письмово ст..212 (Знаю і вмію обґрунтувати)

 


Хімія 10 клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

 

9

 

04.05

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Опрацювати параграф 26, виконати завдання 5,8 ст. 144. Підготувати один з навчальних проектів ст.. 152

https://youtu.be/L7dTTr2h1cE

 

 

10

 

07.05

Каучуки,гума.

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування

Опрацювати параграф 27, 28,

Виконати завдання  7-10 ст. 152. https://youtu.be/7l-k6CoYWYg

 

Контрольна робота

Виходити за посилання  https://drive.google.com/file/d/1kyWkTY0WupQ_L5wmEWERPD29WMVUNXcF/view?usp=sharing  і знайти завдання для свого класу

 10 клас Алгебра

 

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

14.05

Похідна та її застосування.

Повторити §24.

Розв’язати

№24.8,24.15,24.21,24.22

 

2

18.05

Контрольна робота 6.

Похідна та її застосування.

Повторити §21-§24.

Розв’язати

 №21.28,22.17,22.18, 22.20

 

3

21.05

Тригонометричні функції.

Тригонометричні рівняння і нерівності.

Повторити §7-§15.

Розв’язати

№8.27,9.15,10.24

 

4

25.05

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

Повторити §17-§24.

Розв’язати

№14.9,14.17,14.23

 

 

  

  10 клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.05

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

Повторити §6-§10.

Розв’язати

№8.41,9.37,10.46

 

2

15.05

Прямокутні координати у просторі.

Повторити §11.

Розв’язати

№11.30,11.32,11.36

 

3

19.05

Відстань між двома точками.

Повторити §12-§15.

Розв’язати

№12.35,12.37,12.38,12.39

 

4

22.05

 

Контрольна робота 8. Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Повторити §1-§15.

Розв’язати

№12.40,13.52,13.53,13.56

 

5

26.05

Узагальнення матеріалу вивченого за рік.

Повторити §1-§15.

Розв’язати

№13.54,13.55,15.19

 


 10 клас Алгебра

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

27.04

Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

Вивчити §24.

Розв’язати

№24.1,24.2,24.3

 

2

30.04

Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

Повторити §24.

Розв’язати

 №24.4,24.5,24.6,24.7

 

3

04.05

Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Рівняння дотичної до графіка функції.

Повторити §24.

Розв’язати

№24.9,24.10,24.11,24.12

 

4

07.05

Рівняння дотичної до графіка функції.

Повторити §24.

Розв’язати

№ 24.17,24.18,24.20

 

 

  10 клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

28.04

Контрольна робота 7. Вектори у просторі.

Повторити §12 - §15.

Розв’язати

№15.9,15.10,15.11,15.12

 

2

05.05

Повторення. Аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них.

Повторити §1 - §3.

Розв’язати

№1.51,2.41,3.37

 

3

08.05

Паралельність прямих і площин у просторі.

Повторити §4 - §5.

Розв’язати

№4.41,5.49,5.50

 


Історія України 10 кл.

 

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

06.05

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Україна в роки Другої світової війни»

Повторити &59-70

https://bit.ly/2lUzyVs

 

2.       

06.05

Повторити Розділ І. Україна в роки Першої світової війни

Повторити & 1-8

 

3.       

13.05

Повторити Розділ ІІ. Початок Української революції

Повторити & 9-22

 

4.       

13.05

Повторити Розділ ІІІ. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.

Повторити &23-36

 

5.       

20.05

Повторити Розділ ІV. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного

Повторити & 37-54

 

6.       

20.05

Повторити Розділ V. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

Повторити & 55-58

 

7.       

27.05

Повторити Розділ VІ. Україна в роки Другої світової війни

Повторити &59-70

 

8.       

27.05

Підсумковий урок

 

 

 

 

Тестові завдання для підготовки до тематич­ного оцінювання за розділом VI. «Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)»

1. У якому році Й. Сталін міг звернутися з такою телеграмою, дякуючи за привітання з нагоди річниці створення СРСР?

А 1933 р.            Б 1937 р.           В 1939 р.                      Г 1941 р.

2. Бабин Яр — є символом

А «розстріляного відродження». Б Голокосту єврейського народу.  В Голодомору українського народу. Г сталінських репресій.

3. Хто був засновником «Поліської Січі»?

А Р. Шухевич      Б А. Мельник     В Т. Бульба-Боровець     Г С. Ковпак

4. Проголошення 30 червня 1941 р. Акта відновлення Української Держави стало можливим в результаті

А діяльності ОУН (Бандери)  Б вступу Червоної армії на територію Західної України  В включення до складу УРСР Північної Буковини та Південної Бессарабії   Г звільнення України від німецьких загарбників

5. Поняття «рух Опору» є протилежним за суттю та змістом поняттю

А «консерватизм».   Б «космополітизм».   В «колабораціонізм».     Г «колоніалізм».

6. Про кого з командирів радянського партизанського руху йдеться в уривку із джерела?

«...Загальновизнаний серед командирів і рядових партизанів спеціаліст з хо­діння в дальній путь (рейди). Основний вид діяльності — наскоки на тилові частини і воєнні установи, знаходиться у постійному русі. Диверсіями не за­ймається, люди його виносливі і пристосовані до маршів... У Москві вважають його «батьком партизанського руху в Україні»... Життя своє не цінує. Сам бу­ває у боях...»

А С. Ковпак     Б І. Федоров       В О. Сабуров     Г Р. Шухевич

7. Поразки Червоної армії в 1941 р. на території України призвели до

А масової евакуації матеріальних і людських цінностей з республіки.   Б радянізації західних областей.

В утворення Української повстанської армії (УПА).    Г депортації кримських татар, болгар і вірмен у східні райони СРСР.

8. Зображений плакат у роки Другої світової війни по­ширювали


А органи радянської влади.

Б представники нацистської окупаційної влади.

В діячі українського національно-визвольного руху.

Г учасники польського підпільного руху.


9. Прочитайте уривок з донесення командира німець­кого корпусу групи армій «Центр» від 31 серпня 1943 р. і вкажіть, яку назву отримала описувана ав­тором операція.

«Уперше проведена операція небувалих розмірів на зрив німецького підвезен­ня способом планомірного й раптового порушення залізничного сполучення. 6684 вибухів за перші дві ночі. Після цієї першої порівняно успішно проведеної операції слід, безсумнівно, очікувати повторення операції з використанням почерпнутих при цьому партизанами уроків».

А «Рейкова війна»    Б «Цитадель» В «Уран»       Г «Тайфун»

10.  Хто із зображених осіб міг давати таку клятву: «Я, воїн Української повстан­ської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Великим Народом України…»?

        

                   А                       Б                        В                          Г

11. Хто міг звернутися до українського народу з таким документом, засвідчу­ючи свою позицію?

«Український народ не хоче і не буде своєю кров’ю рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть сьогодні перед смертельною небезпекою зі Сходу, то це на­слідки дикунської політики німецького імперіалізму серед поневолених народів Сходу... Ми боремося за Українську державу, а не за чужий імперіалізм. Ми му­симо берегти наші сили, бо ми впевнені, що війна у своїй кінцевій фазі надасть нам державу…»

А уряд УРСР   Б рейхскомісар «України»      В провід ОУН   Г Український штаб партизанського руху

12. Діяльність на території УРСР польових військкоматів у 1943–1944 р. при­звела до

А невиправдано великих жертв під час визволення території республіки.  Б швидкого відновлення економічного потенціалу республіки.

В широкомасштабного розгортання у тилу ворога партизанського руху.  Г чисельної переваги Червоної армії над вермахтом.

13. Установіть відповідність між діячами та їхніми посадами.

1 Г. Рунштедт

2 Я. Стецько

3 М. Кирпонос

4 С. Ковпак

А командувач партизанського з’єднання

Б рейхскомісар України

В командувач німецької групи армій «Південь»

Г голова Українського Крайового правління

Д командувач Південно-Західного фронту радянських військ

 

14. Установіть послідовність подій часів Другої світової війни

А проголошення Акта відновлення незалежності України  Б створення Української головної визвольної ради

В початок формування Української повстанської армії  Г проведення виборів до Народних Зборів Західної України

15. Унаслідок успішного завершення битви за Дніпро було

1 подолано стратегічно важливий рубіж нацистської оборони — «Східний вал».  2 визволено Київ та окремі райони Правобережжя.

3 врятовано від зруйнування Дніпрогес.  4 завершено корінний перелом у Другій світовій війні. 5 вдалося зупини нацистську агресію.

6 з Харкова до Києва перенесено столицю УРСР. 7 вперше проведений переможний парад Червоної армії.

 

Всесвітня історія 10 кл.

 

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.      

05.05

Завершення та підсумки Другої світової війни. Світ після Другої світової війни

Опрацювати & 51-52

Виконати завдання 12

 

2.      

12.05

Освіта та наука. Література й мистецтво.

Опрацювати & 53-56

 

 

3.      

19.05

Практичне заняття: «Друга світова в об’єктиві кінокамери»

Перегляд документальних фільмів. Написати есе

 

4.      

   26.05

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Друга світова війна. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період»

Опрацювати & 49 -50

Виконати завдання 13

 

 

 

Тестові завдання до теми «Друга світова війна. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період»

 

1.Вкажіть основні причини розв'язання Другої світової війни:

а) несправедливість Версальсько-Вашингтонської системи;

б) політика «умиротворення» агресора;

в) втручання США у європейські справи;

г) протистояння між тоталітаризмом і демократією;

д) загострення суперечностей між великими державами внаслідок економічної кризи 1929—1933 рр.;

е)  бездіяльність Ліги Націй;

є) відсутність європейської системи безпеки;

ж) курс СРСР на «світову революцію»;

з)  прихід нацистів до влади у Німеччині;

й) прагнення гітлерівської Німеччини до світового панування.

2.Головними передумовами війни були:

а) Мюнхенська угода;

б) пакт Ріббентропа—Молотова;

в) укладення польсько-англійського союзу;

г) провал англо-франко-радянських переговорів;

д) створення Маньчжоу-Го;

е) економічна криза 1929—1933 рр.

3.Яким був характер Другої світової війни?

а) загарбницьким для обох сторін;

б) загарбницьким з боку агресивних держав;

в) загарбницьким з боку агресивних держав та СРСР;

г) загарбницьким з боку    Німеччини    та СРСР;

д) неодноразово змінювався для всіх учасників війни;

е) справедливим для країн антигітлерівської коаліції;

е) справедливим і визвольним з позиції жертв агресії.

4.Друга світова війна почалась ... р. з нападу Німеччини на ... згідно з планом ....

5.Встановіть  відповідність:

а) 23 серпня 1939 р.  б) 17 вересня 1939 р.;  в) 18 вересня 1939 р.;  г) 28 вересня 1939 р.;

1) втеча польського уряду до Румунії; 2)пакт про ненапад між Німеччиною й СРСР; 3) договір про дружбу і кордон між Німеччиною і СРСР;

4) напад СРСР на Польщу, початок «Визвольного походу» Червоної Армії.

6.Які нові радянські республіки, що були утворені у 1940 р., увійшли до складу СРСР?

7.Які причини радянсько-фінської («Зимової») війни?

а) імперські амбіції сталінського керівництва;

б) прагнення забезпечити кращу обороноздатність СРСР;

в)     прагнення   допомогти Німеччині у ЇЇ боротьбі проти Англії та Франції;

г) агресивна зовнішня політика Фінляндії у 30-ті роки;

д)   нерозв'язаність територіальних проблем між СРСР і Фінляндією;

е) прагнення радянського керівництва перетворити Фінляндію на союзну республіку;

є) прагнення СРСР забезпечити собі північний фланг у майбутній війні з Німеччиною.

 

8.Розташуйте у хронологічній послідовності названі події Другої світової війни від її початку:

А)днапад гітлерівської Німеччини на СРСР:

Б)окупація   Німеччиною Данії й Норвегії;

В)окупація Німеччиною та СРСР Польщі;

Г)поразка англо-французьких військ біля Дюнкерка, їх евакуація на Британські острови;

Д) капітуляція Франції;

Е)захоплення гітлерівцями Нідерландів, Бельгії та Люксембургу;

«дивна війна»;

Є)«Зимова війна» між СРСР і Фінляндією;

Ж)фашистська агресія на Балканах.

 

9.Виберіть твердження, які, на вашу думку, найповніше розкривають причини поразок радянських військ у 1941—1942 рр. :

а) значна перевага німецьких військ в озброєнні;

б) раптовість нападу Німеччини;

в) відсутність у більшості радянських військових керівників необхідного досвіду у веденні сучасної війни;

г) непідготовленість СРСР до війни, несвоєчасна реорганізація збройних сил;

ґ) репресії в СРСР проти військових кадрів;

д) помилкова позиція Й.Сталіна та його оточення в оцінюванні воєнно-стратегічної обстановки напередодні війни з Німеччиною; теорія «легкої перемоги».

е)  грубі прорахунки і помилки Ставки Верховного Головнокомандування у керівництві бойовими діями, розгубленість радянського керівництва;

є) високий бойовий досвід німецької армії;

ж) слабкість Червоної армії;

з) висока професійна підготовка німецького командування.

10.Корінний перелом у ході Другої світової війни настав:

а) у 1942р.;

б) у 1943 р.;

в) у 1944 р.

11. Складіть розповідь про одного із вчених – лауреатів або лауреаток Нобелівської премії.

12. Як ви вважаєте чому вождь більшовиків В. Ленін назвав кіно «найважливіших із мистецтв»?

 

Громадянська освіта 10 кл.

 

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.      

08.05

Міжнародне право. Міжнародне гуманітарне право.

Україна – член європейського та світового співтовариства. Геополітичне становище. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо.

Тема 2 ст.174, тема 3 ст. 179

 

 

2.      

08.05

Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС

тема 3

 

3.      

15.05

Практичне заняття. «Економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС».

Написати есе

 

4.      

15.05

Практичне заняття. «Глобальні проблеми сучасності».

Виконати практичну на ст. 184 на вибір

 

5.      

22.05

Практичне заняття. «Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

Написати есе

 

6.      

22.05

Узагальнення розділу «Україна, Європа, світ»

Виконати тестове завдання на ст.187

 

10 клас

Завдання на період з 5.05 по 7.05

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

 

Тема: Футбол

 

 

Виконувати ранкову гімнастику кожний день

 

1

5.05

Виконати  вдосконалення фінтів

https://www.youtube.com/watch?v=boioYcPv73I

2

6.05

Виконати прискорення та ривки з м’ячем

 

3

7.05

Виконати жонглювання правою та лівою ногами

 

 

10 клас Захист Вітчизни

Завдання на період 5.05 по 6.05

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

Тема: Тактична підготовка

1

5.05

Опрацювати дії солдата в бою у складі бойових груп

Посилання на відео для опрацювання

https://www.youtube.com/watch?v=ev3uv9xQP4g

2

6.05

Опрацювати §31 ст. 142

 

 

Фізика 10 клас 

п/п

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.03

Розвязування задач

Повторити параграф 38.

Розвязати вправи 381, 382

 

2

12.03

Розвязування задач

 

 

3

13.03

Контрольна робота за темою Молекулярна фізика та основи термодинаміки

Повторити параграф 32- 38

 

4

19.03

Внутрішня енергія тіла

Опрацювати параграф 39.

Запитання 1-6 на стор. 160

 

5

19.03

Перший закон термодинаміки

Опрацювати параграф 40.

Запитання 1, 2 на стор. 161

 

6

20.03

Розвязування задач

Повторити параграф 39, 40.

Розвязати задачі 448, 449

 

7

02.04

Робота термодинамічного процесу

Опрацювати параграф 41.

 

8

02.04

Робота термодинамічного процесу

Аналіз і запис задачі 1 на стор. 170

 

9

03.04

Теплові машини. Холодильна машина

Опрацювати параграф 42. Дати усно відповіді на запитання 1-6 на стор.167

 

10

09.04

Розвязування задач

Повторити параграф 41,42.  Розвязати вправи 450,454,456,459

 

11

09.04

Необоротність теплових процесів. Ентропія.

Опрацювати параграф 43.

 

12

10.04

Розвязування задач

Повторити параграф 39,40,42.  Розвязати вправи 459,461.

 

13

16.04

Властивості насиченої і ненасиченої пари. Вологість повітря

Опрацювати параграф 44

 

14

16.04

Розвязування вправ

Розвязати вправи 495-497,515,519

 

15

17.04

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.

Опрацювати параграф 45

 

16

23.04

Змочування. Капілярні явища

Опрацювати параграф 46

 

17

23.04

Розвязування задач

Проаналізувати задачу 1 на стор. 189

 

18

24.04

Деформація твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука. Модуль Юнга.

Опрацювати параграф 47

 

19

30.04

Розвязати задачі

Повторити параграф 47.

Проаналізувати задачу 2 на с.189

 

20

30.04

Розвязати вправи

Розвязати вправи 506,507,514

 
Інформатика 10 клас

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

10

30.04

Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.

 

Опрацювати §4.4 с.131-132

 

11

8.05

Поняття пошукової оптимізації.

 

Опрацювати §4.4 с.134-135

 

12

14.05

Просування веб-сайтів. Роль електронних медійних засобів в житті людини.

Опрацювати §4.4 с.133

 

13

15.05

Виконання колективного навчального проекту.

Виконайте завдання 3-5 (на вибір одне із запропонованих) на с.137

Дозволяється об’єднатися у групи по 3-4 учні для підготовки матеріалів спільного проекту. Вказати склад групи обов’язково і надати звіт роботи.

Можна  і потрібно обов’язково подавати звіти (скриншоти,, тощо) своїх виконаних домашніх завдань  у Вайбер групу 10 класу

14

22.05

Захист колективного навчального проекту.  Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Виставлятиметься семестрове і річне оцінювання навчальних досягнень

 

10 клас Захист Вітчизни

Завдання на період 29.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

Тема: Тактична підготовка

1

29.04

Опрацювати дії солдата в бою у складі бойових груп

 


10 клас

Завдання на період з 28.04 по 30.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

 

Тема: Футбол

 

 

Виконувати ранкову гімнастику кожний день

 

1

28.04

Виконати удари по футбольному м’ячу на дальність.

Використовувати можна будь-який м’яч

2

29.04

Виконати кидки м’яча з-за голови двома руками на точність.

 

3

30.04

Виконати зупинки м’яча, що падає, одним із вивчених способів.

 

 


Хімія 10 клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

 

8

 

27.04

 

Синтетичні високомолекулярні речовини.Полімери. Реакції полімеризації, поліконденсації. Пластмаси.

 

https://youtu.be/yV36gFUUSHk

Переглянути відеоурок

Опрацювати параграф 25, виконати завдання 7 ст. 138, завдання до рис. 61 ст.136

 


10 клас Алгебра

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

23.04

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків.

Повторити §23.

Розв’язати

23.7,23.8,23.19

 

 

 

  10 клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

21.04

Скалярний добуток векторів.

Повторити §14.

Розв’язати

№14.7,14.8,14.9,14.10

 

2

24.04

Симетрія відносно початку координат та координатних площин.

Вивчити §15.

Аналогічні до наведених задач розв’язати

№15.1,15.2,15.7,15.8

 

Біологія  10   клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

1

21.04

Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

 

 

 

 

Опрацювати параграф 58

Виконуйте онлайн-тести

2

21.04

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання.

 

Опрацювати параграф 59

Самостійна робота на доведення ст..233-234 ( таблиця)

 


Географія  10  клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

1

21.04

Канада. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП. Система розселення. Українська діаспора в Канаді. Особливості сучасного розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Характерні риси просторової організації. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Канадою.

Опрацювати параграф 31 \

Практична робота ст..188

Виконуйте онлайн-тести

2

22.04

Бразилія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Розселення. Особливості структури економіки країни, що розвивається. Видобування мінеральних ресурсів. Спеціалізація сільського господарства. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси просторової організації. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Бразилією.

Опрацювати параграф 32

 

10 клас Фізична культура

Завдання на період з 21.04 по 23.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

 

Тема: Футбол

 

 

Виконувати ранкову гімнастику кожний день

 

1

21.04

Виконати удари м’яча на точність після ведення в квадрат 100х100 см. з відстані 8-10 м

Використовувати можна будь-який м’яч

2

22.04

Виконати вправи для вдосконалення ведення м’яча: рух по прямій з м’ячем на швидкість, маневрування з м’ячем, обведення фішок.

 

3

23.04

Виконати бігові вправи, швидкий перехід від бігу спиною вперед на звичайний і навпаки

Обертання виконувати в різні сторони

 

Захист Вітчизни 10 клас

Завдання на період 21.04 - 22.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

Тема: Тактична підготовка

1

21.04

Опрацювати § 26 сторінка 117

 

2

22.04

Опрацювати § 27 сторінка 121

 


10 клас          Українська мова

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

31.03

Числівник як частина мови. Число числівника, розряди числівників за значеннням, їх характеристика. Групи числівників за будовою.

Опрацювати параграф 66, 67.

Виконати впр. 472, 480, 485

 

31.03

02.04

Відмінювання числівників. Паралельне вживання числівника з іменниками в непрямих відмінках

Опрацювати параграф 68. Виконати впр. 486, 490, 493

 

02.04

 

Написання числівників і відчислівникових слів

Опрацювати параграф 69. Виконати впр. 494, 495, 498

 

07.04

 

Розвиток мовлення. Рецензія

Опрацювати с. 249-250. Виконати впр. 707, 705

 

07.04

09.04

Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Зміни звуків в особливих формах дієслів, безособові дієслова

Опрацювати параграф 70. Виконати впр. 500, 502, 503, 504

 

09.04

Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозмінна дієслів І та ІІ дієвідміни

Опрацювати параграф 71. Виконати впр. 508, 511, 513

 

14.04

 

Види дієслів, їх творення, вживання одного у значенні іншого

Опрацювати параграф 72. Виконати впр. 514, 516, 518

 

14.04

Часи дієслів, їх творення

Опрацювати параграф 73. Виконати впр. 519, 521, 522

 

16.04

Способи дієслів, їх творення

Опрацювати параграф 74. Виконати впр. 526, 527, 530

 

16.04

Розвиток мовлення. Доповідь у науковому стилі

Опрацювати с. 258-259. Виконати вправу 724

 

21.04

21.04

Стан дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова. Зворотні дієслова

Опрацювати параграф 75. Виконати впр. 532, 533, 534

 

23.04

23.04

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників

Опрацювати параграф 76. Виконати впр. 537, 539, 541, 542, 545

 

 

10 клас          Українська література

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

30.03

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Драматична спадщина. Збірка поезій “На крилах пісень”. Основні цикли поезій .

Опрацювати с. 254-261.

Скласти тестові питання щодо життєвого й творчого шляху Лесі Українки

 

01.04

Contra spem spero!” як світогляд та декларація сильної, вольової особистості.

“Слово, чому ти не твердая криця...”

Опрацювати с. 262-263.

Вивчити “Contra spem spero!” напам’ять

 

06.04

“Мріє, не зрадь”. Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети. “Стояла я і слухала весну”

Опрацювати с. 264-265.

Написати твір-роздум “Чи варто за будь-яку ціну добиватися мрії?”

 

08.04

Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфілогічна основа твору

Прочитати драму-феєрію “Лісова пісня”

 

13.04

Символічність образів Мавки й дядька Левка - уособлення духовності й краси. Образи матері Лукаша й Килини. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша

Опрацювати с. 267-278.

Написати характеристику Мавки й Лукаша

 

22.04

Контрольна робота. Твір “Краса людських взаємин у любові”, “У чому сенс людського життя?”, “Проблема природи й людини у творі “Лісова пісня””

Написати твір на одну із тем

 


Англійська мова 10 клас 

Дата

Тема

 Завдання

Примітка

1

06.04

Яким видом спорту займаєшся ти?

с. 134-135

Впр. 5, с. 136 (письмово)

 

2

08.04

Спорт у школі

с. 136

Впр. 5, с. 137 (письмово)

 

3

10.04

Світ спорту

с. 138-139

Впр. 6, с. 139 (письмово)

 

4

13.04

Види спорту

с. 140-141

Впр. 7, с. 141 (усно)

 

5

15.04

Спортивне життя

с. 142-143

Презентацію одного з видів спорту

 

6

17.04

Спорт у нашому житті

с. 144

Впр. 4, с. 144 (усно)

 


10 клас Захист Вітчизни

Завдання на період 15.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

Тема: Тактична підготовка

1

15.04

Опрацювати § 25 сторінка 115

 

 

10 клас Фізична культура


10 клас

Завдання на період з 14.04 по 16.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

 

Тема: Футбол

 

 

Виконувати ранкову гімнастику кожний день

 

1

14.04

Виконати вправи для удосконалення техніки ударів м’яча лобом

 

2

15.04

Виконати вправи для вдосконалення зупинок м’яча різними способами

Використовувати можна будь-який м’яч

3

16.04

Виконати удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів, відстань 7 м., в квадрат 100х100 см.

 

 

 

 

Хімія 10 клас

 

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

 

6

 

13.04

 

Білки. Хімічні властивості білків.

Опрацювати параграф 24. Виконати навчальний проєкт ст..127

https://youtu.be/kfeIvrpwwtA

https://youtu.be/yi0lmVnWsMk

 

 

7

 

23.04

 

Тематична робота з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

 

Виконати тестові завдання

Завдання надішлю у вайбер10 клас Алгебра

Контрольна робота 5

Тема: «Похідна функції. Похідна складеної функції.»

Геометрія

Контрольна робота 6

Тема: «Прямокутні координати в просторі.»

 

Виходити за посилання   https://docs.google.com/document/d/1tOkkr-H7kOZKq3wX8LNYB6F-xYoHjDZs2I9oKb6xE5k/edit?usp=sharing  і знайти завдання для свого класу 10 клас Алгебра

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

13.04

Екстремуми функції.

Повторити §22.

Розв’язати

№22.11,22.12,22.13,22.14

 

2

16.04

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків.

Вивчити §23.

Розв’язати

 №23.1,23.2,23.5,23.6

 

 

  10 клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

14.04

Формули для обчислен-ня довжини вектора, ку-та між векторами, від-стані між двома точками

Повторити §13.

Розв’язати

№13.15,13.16,13.17,13.18

 

2

17.04

Скалярний добуток векторів.

Вивчити §14.

Аналогічні до наведених задач розв’язати

№14.1,14.2,14.4,14.6

 


Географія


Дата

Тема

Завдання

Примітка

1

07.04

США. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП. Система розселення. Українська діаспора США.

Опрацювати параграф 30

 

 

2

08.04

США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі США.

Дослідження  Тема « Бананові республіки» : типові ознаки та сучасний розвиток. Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.

 

Біологія


Дата

Тема

Завдання

Примітка

1

06.04

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.

 

 

Опрацювати параграф 57

Тест – конструювання ст..226 (виконати у зошиті)

 

2

06.04

Старіння та смерть клітин.

 

Опрацювати параграф 58

 


Захист Вітчизни 10 клас 
 Завдання на період 7.04 - 8.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

Тема: Основи медичних знань і допомоги

1

7.04

Опрацювати підтему «Домедична допомога в умовах бойових дій. Евакуація пораненого з поля битви».

 

Тема: Тактична підготовка

2

8.04

Опрацювати § 24 ст. 110.

 

 

Фізична культура 10 клас

Ранкова гімнастика на кожний день

 

 

 

Завдання

Дозува

ння

Методичні рекомендації

1

2

3

4

 

1

Вправа для шиї. В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс – колові оберти головою,

4 – в ліву сторону, 4 – в праву сторону.

 

7-8 разів

 

Швидкість помірна

 

 

2

Вправа для рук. В. п., стійка ноги нарізно, руки в сторони, зігнуті в ліктях – колові оберти передпліччям 4 – вперед, 4 – назад.

 

7- 8 разів

 

Швидкість помірна

 

 

3

Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки зігнуті перед грудьми: 1-2 відведення зігнутих рук назад, 3-4 відведення прямих рук назад з поворотом тулуба (праву, ліву) сторону.

 

 

7-8 разів

 

Руки тримати чітко в сторони

 

4

Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки: ліва зверху, права знизу.

1 – 2 відведення прямих рук назад, 3 – 4 те саме зі зміною положення рук.

 

7-8 разів

Амплітуда відведення рук максимальна

 

 

5

Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки в сторони вверх, колові оберти прямими руками 4- вперед, 4 – назад.

 

7-8 разів

 

Руки в ліктях не згинати, швидкість помірна

 

6

Вправа для поясниці (млинок). В. п., стійка широка, руки в сторони, тулуб нахилений вперед – повороти в ліву, праву сторони на кожен раз.

10- 15 разів

Руки строго в сторони, амплітуда максимальна

 

7

Вправи для поясу (нахили в сторони). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс, нахили 1-2 в ліву сторону, 3-4  в праву сторону

 

7-8 разів

 

Амплітуда помірна, швидкість середня

 

8

Вправи для поясу (нахили вперед - назад). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс, 1-2 прогнутися назад, 3-4 нахил у перед з діставанням підлоги.

 

7-8 разів

Амплітуд максимальна. Ноги в коліна не згинати

 

 

9

Вправи для поясу (нахили вперед). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс: 1- нахил з діставанням лівого носка, 2- нахил з діставанням підлоги, 3- нахил з діставанням правого носка,

 4- В. п.

 

7-8 разів

 

 

Нахил максимальний, ноги в колінах не згинати

 

10

Вправа на розтягування . В. п., стійка широка, руки вперед. Присід на ліву ногу, права пряма, не встаючи, перекат на праву. 

 

6-8 разів

 

П’ятки не відривати від підлоги

 

11

Вправа на розтягування. В. п., випад вперед лівою ногою, права пряма максимально назад, руки на коліно попружинити: 3-4 рази максимально вниз, поворот на праву те саме.

 

6-8 разів

 

 

 

Спина пряма

 

 

12

Стрибкові вправи. В. п., стійка ноги нарізно, руки на пояс, стрибки 4 – на лівій нозі, 4 – на правій нозі, 4 – на обох ногах

 

7-8 разів

Стрибки виконувати на носках

 

Завдання на період з 7.04 по 9.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

Тема: Гандбол

 

 

1

 

 

7.04

Виконати вправи для розвитку сили: юнаки – відтискання від підлоги 20-25 разів 3 повторення; дівчата – прес сидячи на підлозі 15-20 разів 3 повторення. Відпочинок між повтореннями не менше 30 см.

 

Тема: Футбол

2

8.04

Виконати загальнорозвивальні вправи: біг та його різновиди, стрибкові вправи.

 

3

9.04

Виконати вправи для удосконалення точності та сили  удару

Використовувати можна будь-який м’яч

 

Хімія 10 клас

 

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

 

6

 

06.04

 

Ароматичні аміни. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну

Опрацювати параграф 22, виконати завдання 1 ст.116, завдання 7 ст. 117

 

 

7

 

09.04

 

Амінокислоти. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди

 Подивитись відео урок

https://youtu.be/pr4p-deMp4w  . Опрацювати параграф 23, виконати завдання 4 ст.121

 

 10 клас Фізика

п/п

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.03

Розвязування задач

Повторити параграф 38.

Розвязати вправи 381, 382

 

2

12.03

Розвязування задач

 

 

3

13.03

Контрольна робота за темою Молекулярна фізика та основи термодинаміки

Повторити параграф 32- 38

 

4

19.03

Внутрішня енергія тіла

Опрацювати параграф 39.

Запитання 1-6 на стор. 160

 

5

19.03

Перший закон термодинаміки

Опрацювати параграф 40.

Запитання 1, 2 на стор. 161

 

6

20.03

Розвязування задач

Повторити параграф 39, 40.

Розвязати задачі 448, 449

 

7

02.04

Робота термодинамічного процесу

Опрацювати параграф 41.

 

8

02.04

Робота термодинамічного процесу

Аналіз і запис задачі 1 на стор. 170

 

9

03.04

Теплові машини. Холодильна машина

Опрацювати параграф 42. Дати усно відповіді на запитання 1-6 на стор.167

 

10

09.04

Розвязування задач

Повторити параграф 41,42.  Розвязати вправи 450,454,456,459

 

11

09.04

Необоротність теплових процесів. Ентропія.

Опрацювати параграф 43.

 

12

10.04

Розвязування задач

Повторити параграф 39,40,42.  Розвязати вправи 459,461.

 
 10 клас Алгебра

 

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

30.03

Контрольна робота 5.

Похідна функції. Похідна складеної функції.

Повторити §17-§20.

Розвязати

№20.42,20.43,20.44,20.45

 

2

02.04

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції.

Вивчити §21.

Розвязати

 №21.7,21.8,21.9,21.10

 

3

06.04

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції.

Повторити §21.

Розвязати

№21.11,21.12,21.13,21.14

 

4

09.04

Екстремуми функції.

Вивчити §22.

Розвязати

№ 22.7,22.8,22.9,22.10

 

 

  10 клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

31.03

Вектори у просторі.

Вивчити §12.

Розвязати

№12.2,12.4,12.5,12.6

 

2

03.04

Координати вектора.

Операції над векторами.

Вивчити §13.

Розвязати

№13.1,13.2,13.3,13.4,13.5

 

3

07.04

Дії над векторами, які задано координатами.

Повторити§13.

Розвязати

№13.6,13.7,13.8,13.9,13.10

 

4

10.04

Формули для обчислен-ня довжини вектора, ку-та між векторами, від-стані між двома точками

Повторити§13.

Розвязати

№13.11,13.12,13.13,13.14

 


Історія України 10 кл.

 

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

08.04

Український національний рух у 1941–1942 рр.

Опрацювати &62

https://bit.ly/2lUzyVs

 

2.       

08.04

Україна в умовах нацистської окупації.

Опрацювати & 63-64

 

3.       

15.04

Рух Опору та його течії в Україні.

Опрацювати & 65-66

 

4.       

15.04

Практичне заняття: «Постать в історії – Роман Шухевич».

Скласти історичний портрет за планом

 

5.       

22.04

Вигнання з України нацистських загарбників.

Опрацювати & 67-68

 

6.       

22.04

Україна на завершальному етапі війни.

Опрацювати & 69-70

 

7.       

29.04

Практичне заняття: «Дослідження документів та матеріалів усної історії про Другу світову війну»

Робота з документами

 

8.       

29.04

Узагальнення знань за розділом VІ «Україна в роки Другої світової війни»

повторити & 59-70

 

  

Всесвітня історія 10 кл.

 

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

07.04

Воєнні дії в середині 1941 — 1942 рр.

Опрацювати & 43-44

Виконати завдання 15

 

2.       

14.04

Воєнні дії в другій половині 1942 — 1943 рр.

Опрацювати & 45 -46

Виконати завдання 16

 

3.       

21.04

Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору.

Опрацювати & 47-48

Виконати завдання 12

 

4.       

28.04

Воєнні дії в 1944 р.

Опрацювати & 49 -50

Виконати завдання 13

 

 

  

Громадянська освіта 10 кл.

 

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

10.04

Узагальнення розділу «Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту»

Виконати завдання ст. 157-158

 

 

2.       

10.04

Інтеграція та глобалізація. Витоки та процес європейської інтеграції.

тема 1п.1, 2 с.160-162

 

3.       

17.04

Інтеграція та глобалізація. Міграційні процеси.

тема 1 п.3 с. 163-167

 

4.       

17.04

Інтеграція та глобалізація. Виклики сучасного світу.

тема 1 п.4 с.167-171

 

5.       

24.04

Міжнародні відносини.

тема 2 п. 1 с.172-173

 

6.       

24.04

Міжнародна система безпеки.

тема 2 п. 2 с.173-174

 


Інформатика 10 клас


Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

4

2.04

Технології опрацювання мультимедійних даних.

Опрацювати відеоматеріали

Опрацювати §4.1, виконати завдання за підручником с. 113

 

Ознайомитись з теоретичним матеріалом уроку та виконати домашнє завдання можна за такими покликаннями:

1.      https://www.sites.google.com/site/nmsurokinformatyky/uroki/10-klas/bazovij-modul/4-multimedijni-ta-gipertekstovi-dokumenti/1-tehnologiie-opracuvanna-multimedijnih-danih

2.      https://ppt-online.org/33914

5

3.04

Системи керування вмістом для веб-ресурсів.

Опрацювати відеоматеріали

Опрацювати §4.3

1.      http://www.myshared.ru/slide/1068242/

6

10.04

Створення та адміністрування сайту.

Опрацювати відеоматеріали

Опрацювати §4.3

1.      https://www.youtube.com/watch?v=0-YteQHyETY

7

16.04

Створення та адміністрування сайту. Практична робота 15.

Опрацювати §4.3, виконати завдання за підручником с. 128-129

1.      https://www.youtube.com/watch?v=JMe_gq8dEy4

2.      https://www.youtube.com/watch?v=-h8_hkbDwvw

8

17.04

Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.

Опрацювати відеоматеріали Опрацювати §4.2

1.      https://vseosvita.ua/library/ponatta-pro-movu-rozmicanna-gipertekstovogo-dokumenta-96067.html

2.      https://vseosvita.ua/library/ponatta-pro-movu-rozmicanna-gipertekstovogo-dokumenta-171733.html

3.      http://www.myshared.ru/slide/1329996/

9

24.04

Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа. Практична робота 16.

Опрацювати відеоматеріали, виконати завдання за підручником с. 119-121

1.      http://it-science.com.ua/article.php?id=101&table=school9_11

2.      https://www.youtube.com/watch?v=KBUHg_7UA4Y


Біологія  10   клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

1

30.03

Особливості процесів регенерації організму людини.

 

Опрацювати параграф 54

Таблиця ст.. 214

 

2

30.03

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.

 

Опрацювати параграф 55

Розв'язування кросворду ст.217 - 218

 

3

01.04

Правила біологічної етики.

Теми проектів. Історія виникнення та розвитку біоетики як науки. Витоки та природа біологічної етики.

 

Географія 10 клас

Дата

Тема

Завдання

Примітка

1

31.03

Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Нерівномірність економічного розвитку  субрегіонів Америки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Америки.

Опрацювати параграф 29,

Практична робрта ст.173, завдання 1,2.

 


10 клас Хімія

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

Примітка

 

4

 

30.03

 

Насичені аміни. Хімічні

властивості метан аміну

 

Опрацювати параграф 22, виконати завдання  2,3

 ст. 117

 


10 клас Захист Вітчизни 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

 

Тема: Основи медичних знань і допомоги

 

 

1

 

1.04


Опрацювати підтему «Домедична допомога в умовах бойових дій. Евакуація пораненого з поля битви».

 

 


10 клас Фізична культура

Ранкова гімнастика на кожний день

 

 

 

Завдання

Дозува

ння

Методичні рекомендації

 

 

1

 

Вправа для шиї. В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс – колові оберти головою,

4 – в ліву сторону, 4 – в праву сторону.

 

 

7-8 разів 

 

 

Швидкість помірна

  

 

 

2

 

Вправа для рук. В. п., стійка ноги нарізно, руки в сторони, зігнуті в ліктях – колові оберти передпліччям 4 – вперед, 4 – назад.

 

 

 

7- 8 разів

 

 

Швидкість помірна

 

 

 

3

 

Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки зігнуті перед грудьми: 1-2 відведення зігнутих рук назад, 3-4 відведення прямих рук назад з поворотом тулуба (праву, ліву) сторону.

 

 

 

 

7-8 разів

 

 

Руки тримати чітко в сторони

 

 

 

4

 

Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки: ліва зверху, права знизу.

1 – 2 відведення прямих рук назад, 3 – 4 те саме зі зміною положення рук.

 

 

 

7-8 разів

 

 

Амплітуда відведення рук максимальна

 

 

 

 

5

 

Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки в сторони вверх, колові оберти прямими руками 4- вперед, 4 – назад.

 

 

 

7-8 разів

 

 

Руки в ліктях не згинати, швидкість помірна

 

 

 

6

 

Вправа для поясниці (млинок). В. п., стійка широка, руки в сторони, тулуб нахилений вперед – повороти в ліву, праву сторони на кожен раз.

 

 

10- 15 разів

 

 

Руки строго в сторони, амплітуда максимальна

 

 

 

7

 

Вправи для поясу (нахили в сторони). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс, нахили 1-2 в ліву сторону, 3-4  в праву сторону


 

 

7-8 разів

 

 

Амплітуда помірна, швидкість середня

 

 

 

8

 

Вправи для поясу (нахили вперед - назад). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс, 1-2 прогнутися назад, 3-4 нахил у перед з діставанням підлоги.

 

 

 

7-8 разів

 

Амплітуд максимальна. Ноги в коліна не згинати


 

 

 

9

 

Вправи для поясу (нахили вперед). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс: 1- нахил з діставанням лівого носка, 2- нахил з діставанням підлоги, 3- нахил з діставанням правого носка,

 4- В. п.

 

 

 

7-8 разів

 

 

 

Нахил максимальний, ноги в колінах не згинати

 

 

 

10

 

Вправа на розтягування . В. п., стійка широка, руки вперед. Присід на ліву ногу, права пряма, не встаючи, перекат на праву. 

 

 

 

6-8 разів

 

 

П’ятки не відривати від підлоги

 

 

 

11

 

Вправа на розтягування. В. п., випад вперед лівою ногою, права пряма максимально назад, руки на коліно попружинити: 3-4 рази максимально вниз, поворот на праву те саме.


 

 

6-8 разів

  

 

 

Спина пряма

 


 

 

12

 

Стрибкові вправи. В. п., стійка ноги нарізно, руки на пояс, стрибки 4 – на лівій нозі, 4 – на правій нозі, 4 – на обох ногах

 

 

7-8 разів

 

Стрибки виконувати на носках

 

Завдання на період з 31.03 по 2.04

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

 

Тема: Гандбол

 

 

 

1

 

 

31.03

 

Виконати вправи для вдосконалення швидкості. Пробігання дистанції 10-15 м., з максимальною швидкістю, 3-4 повторення, відпочинок між біговою дистанцією не менше 30 с.

 

 

 

 

2

 

 

 

1.04

 

Виконати бігові вправи, бігова дистанція 5 м.: біг змійкою, вісімкою, приставним кроком правим-лівим боком.

Виконати стрибкові вправи через предмет висотою 15-20 см.

 

 

 

3

 

 

2.04

 

Виконати вправи для пресу. Піднімання тулуба в сід (юнаки) – 15-20 разів, (дівчата) – 12-15 разів

3 повторення.

Відпочинок між повтореннями не менше 30 с.

 

 


10 клас Фізика

п/п

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.03

Розвязування задач

Повторити параграф 38.

Розвязати вправи 381, 382

 

2

12.03

Розвязування задач

 

 

3

13.03

Контрольна робота

Повторити параграф 32- 38

 

4

19.03

Внутрішня енергія тіла

Опрацювати параграф 39.

Запитання 1-6 на стор. 160

 

5

19.03

Перший закон термодинаміки

Опрацювати параграф 40.

Запитання 1, 2 на стор. 161

 

6

20.03

Розвязування задач

Повторити параграф 39, 40.

Розвязати задачі 448, 449

 


Українська мова 10 клас

№ з/п

Дата

Тема

Завдання

Примітки

1

12.03.20

РМ. Стаття в газету на професійну тему

Опрацювати с. 259-260 підручника, виконати впр. 729

 

2

12.03.20

РМ. Реферат з навчально-наукової проблеми

Опрацювати с. 248-249 підручника, виконати впр. 701

 

3

17.03.20

Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням. Групи займенників

Опрацювати параграф 64, виконати впр. 457, 460, 461

 

4

17.03.20

Відмінювання займенників. Явище прономінації

Опрацювати параграф 64(с. 163), виконати впр. 459, 464

 

5

19.03.20

Правопис займенників. Стилістичні функції займенників

Опрацювати параграф 64(с. 162) та параграф 65. Виконати впр. 458, 466, 468

 

6

19.03.20

Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою

Опрацювати параграф 66-67, виконати впр. 472, 480, 485

 

Українська література 10 клас

№ з/п

Дата

Тема

Завдання

Примітки

1

16.03.20

Новела “Момент”. Поєднання реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту

Опрацювати с. 243-244 підручника, написати характеристику героїв твору.

Переглянути фільм на Youtube

 

2

18.03.20

Образ панни(Мусі) - втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели

Опрацювати с. 245-247 підручника, скласти асоціативне гроно до образу Мусі, написати есе “Що є критеріями поведінки сучасної людини?”

 


Трудове навчання

10 клас

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1.

13.03

Основні інформаційні джерела. Технологія пошукуїнформації засобами Інтернет.

Пошук інформації про проектований виріб

 

2

20.03

Технологія створення банку ідей.

Створити банк ідей.

https://subject.com.ua/textbook/technology/10klas/12.html


10 клас Хімія

дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Примітка

1

16.03

Значення та застосування оксигенвмісних органічних речовин і їхній вплив на довкілля.Захист навчальних проектів (ст. 108)

Повторити параграфи 13-21, виконати завдання 7 ст. 107

 

2

19.03

Контрольна робота з теми “Оксигеновмвісні органічні сполуки”.  Виконати тести за посиланням join.naurjk.ua  код доступу  369892.    Час виканання  20 березня  до 22.00

Повторити параграфи 20 -21.Виконати тести за посиланням join.naurjk.ua  код доступу  340127. 

  Час виканання  до 21 березня  до 22.00

  10 клас Алгебра 

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.03

Похідна складеної функції.

Опрацювати §20.

Розвязати 20.29,20.30,20.32,20.33

 

2

16.03

Похідна складеної функції.

Повторити §20.

Розвязати

20.34,20.35,20.36,20.37

 

3

19.03

Правила обчислення похідних.

Повторити §20.

Розвязати

20.38,20.39,20.40,20.41

 

 

10 клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

13.03

Поворот, перетворення подібності та гомотетія у просторі.

Опрацювати §11.

Розвязати

11.23,11.24,11.26

 

2

17.03

Розвязування типових задач.

Повторити §11.

Розвязати

11.25,11.27,11.28

 

3

20.03

Контрольна робота 6.

Прямокутні координати в просторі.

Повторити §11.

Розвязати

11.29,11.30,11.31

 


Зарубіжна література 10 клас

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

16.03

Загальна характеристика  поезії середини 19 ст.

Зробити конспект

Робочий зошит


Історія України 10 кл.

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

18.03

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

Повторити & 55 -  58

 

 

2.       

18.03

Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

Опрацювати & 59

 

3.       

01.04

Початок Другої світової війни.

Опрацювати & 60

 

 

4.       

01.04

Початок німецько-радянської війни. Поразки і відступ Червоної армії

Опрацювати & 61

 

«Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

Початковий рівень

1.                  Про яку територію йде мова: “автономна Українська республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938-1939 рр.”

А) Закарпаття                                   В) Північна Буковина

Б) Галичина                                      Г) Бессарабія

2.                  Незалежність Карпатської України було проголошено:

А) 30 грудня 1938 р.                        В) 15 березня 1939 р.

Б) 30 вересня 1938 р.                       Г) 20 січня 1940 р.

3.                  Хто був обраний президентом Карпатської України:

А) М.Заячківський                          В) Д.Донцов

Б) Д.Левицький                               Г) А.Волошин

4.                  Татарбунарське повстання відбулося на території:

А) Чехо-Словаччини                       В) Польщі

Б) Румунії                                         Г) Болгарії

5.                  Західноукраїнські землі на початку 20-х років перебували у складі:

А) Польщі, Румунії, Чехословаччини

Б) Польщі Австро-Угорщини, Німеччини

В) Туреччини, Австро-Угорщини, Польщі

Г) Росії, Польщі, Німеччини

6.                  Політику Румунії щодо населення західноукраїнських земель, які входили до її складу у міжвоєнний період, можна назвати:

А) українізація                                 В) автономізація

Б) полонізація                                   Г) румунізація

Середній рівень

7.                  Назвіть характерні ознаки перебування українських земель у складі Чехо-Словаччини:

А) Більш сприятливі, ніж в інших державах, умови для економічного розвитку, хоча капіталовкладення недостатні.

Б) Наявність великої кількості українських партій.

В) Намагання чеської влади вирішити проблеми в аграрному секторі шляхом передачі селянам окремих земель угорських поміщиків.

Г) Заснування українських шкіл, гімназій

Д) Не діяли “Просвіти”.

Е) Карпатська Україна проіснувала два роки.

8.                  Встановіть хронологічну послідовність:

А) Проголошення незалежності Карпатської України, обрання президентом Августина Волошина.

Б) Мюнхенська змова, яка поклала початок розчленуванню Чехословаччини

В) Початок окупації Закарпаття румунськими військами.

Г) Віденський арбітраж, за рішенням якого частина території Закарпаття передавалась Угорщині.

Достатній рівень

9.                  Встановіть правильні твердження:

А) На території Закарпаття проводилась політика пацифікації.

Б) 15 березня 1939 р. – проголошено незалежність Карпатської України.

В) На території Північної Буковини діяла єдина легальна партія “Українська національна партія”

Г) В березні 1939 р. угорські війська окупували територію Закарпаття.

Д) На території Галичини в 1925 р. піднялося Татарбунарське повстання.

Е) Президентом Карпатської України було обрано Андрея Шептицького.

10.               Встановіть відповідність між політичними течіями та їх переконаннями:

А) українофіли

 

1. були складовою частиною комуністичного руху в Чехословаччині; виступали за автономію краю, за приєднання до Радянської України;

Б) русофіли

 

2. русини – карпатоукраїнці – це частина російського народу;

В) русини

 

3. доводили єдність західних та східних українців як єдиного українського народу;

Г) комуністи

 

4. русини сформувались в окрему націю, відмінну від українців

 

 

 

Високий рівень

11.              Назвіть ім’я та прізвище видатного українського державного діяча:

“Визначний український громадсько-політичний та державний діяч. У 1918 р. став засновником руської Народної Ради, потім головою Центральної руської народної Ради в Ужгороді. В 1935-1938 рр. Обраний почесним головою товариства “Просвіта.” 28 жовтня 1938 р. було обрано прем’єр-міністром Карпатської України. На посту прем’єра-міністра налагодив роботу промисловості, транспорту, пошти, зазнала змін освіта. Були створені національні збройні сили – “Карпатська Січ.”

14 березня 1939 р. новосформований парламент, який зібрався у Хусті проголосив незалежність Карпатської України, прийняв Конституцію і обрав його президентом української держави.

1 травня 1945 р. був заарештований радянською контррозвідкою і вивезений до СРСР.

11 липня 1945 р. страчений у Лефортовській тюрмі в Москві.”

_______________________________________________________________

12.         Із збірника документів “Українська суспільно-політична думка ХХ ст.”:

“1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

2. Назва Держави є Карпатська Україна

3. Карпатська Україна є республіка з президентом, виборним сеймом КУ, на чолі.

4. Державна мова Карпатської України є українська мова.

5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня.

6. Державним гербом Карпатської україни є дотеперішній краєвий герб...

7. Державний гімн Карпатської України є ”Ще не вмерла Україна...”.

 

1.                 Чому спроба утворити незалежну державу в Закарпатті закінчилась невдачею?

2.                 У чому полягало значення проголошення незалежності Карпатської  Русі?

 

Всесвітня історія 10 кл.

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

17.03

Політика «умиротворення» агресора та її крах.

Опрацювати & 39

Виконати завдання 11

 

2.       

31.03

Початок Другої світової війни

Опрацювати & 41 -42

Виконати завдання 15

 

 


Громадянська освіта 10 кл.

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

13.03

Підприємництво. Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу.

Тема 5

 

 

2.       

13.03

Ринок праці. Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

Тема 6

 

 

3.       

20.03

Любіювання інтересів та  корупція. Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

Тема 7.

 

 

4.       

20.03

Практичне заняття. «Родинний бюджет»

Скласти родинний бюджет

 

5.       

03.04

Практичне заняття. «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

Створити бізнес-план власного підприємства

 

6.       

03.04

Практичне заняття. «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

Скласти резюме

 

 


Інформатика 10 клас

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.03

Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів. Практична робота 13.

Опрацювати §3.3, виконати завдання за підручником с.92-94

Ознайомитись з теоретичним матеріалом уроку можна за такими покликаннями:

1.      https://www.youtube.com/watch?v=i5lv67IUDxg

2.      https://www.youtube.com/watch?v=_qvXpBMMiFo

3.      https://studfile.net/preview/7005437/page:6/

4.      https://slide-share.ru/tema-vvedennya-i-redaguvannya-danikh-u-tablici-priznachennya-form-132717

2

13.03

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

Опрацювати §3.4, , виконати завдання за підручником с.99-100

1.      https://www.youtube.com/watch?v=um5QK9sjzu8

2.      https://www.youtube.com/watch?v=rqMOkhwUlzc

3.      https://studopedia.su/8_53060_sortuvannya-poshuk-i-filtratsiya-danih.html

3

20.03

Запити на вибірку даних.

Робота з базою даних. Практична робота14.

 

Опрацювати §3.5, , виконати завдання за підручником с.106-107

 

1.      https://www.youtube.com/watch?v=IXn5DGS0a98

2.      https://www.youtube.com/watch?v=MsesWbfn6GU

3.      https://www.youtube.com/watch?v=GRh1DoXBrEM

4.      https://www.youtube.com/watch?v=GsHb4YHhJG8

 

10 клас Біологія

Тема

Дата

Домашне завдання

Примітка

1

Медико – генетичне консультування та його організація.

16.03

Опрацювати параграф51-52

 

2

Проект: Тема Генетичний моніторинг в людських спільнотах

16.03

Створити буклет, презентацію.

           

 

 

10 клас Географія

Тема

Дата

Домашне завдання

Примітка

1

Особливості географічного положення  Америки. Склад регіону. Сучасна політична карта Америки.

17.03

Опрацювати параграф 26

 

2

Природні умови та ресурси регіону. Населення Америки.

18.03

Опрацювати параграф 27

           Фізична культура 10 клас

10 клас

Ранкова гімнастика на кожний день

 

 

 

Завдання

Дозува

ння

Методичні рекомендації

1

2

3

4

 

 

1. Вправа для шиї. В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс – колові оберти головою,

4 – в ліву сторону, 4 – в праву сторону.

 

2. Вправа для рук. В. п., стійка ноги нарізно, руки в сторони, зігнуті в ліктях – колові оберти передпліччям 4 – вперед, 4 – назад.

 

3. Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки зігнуті перед грудьми: 1-2 відведення зігнутих рук назад, 3-4 відведення прямих рук назад з поворотом тулуба (праву, ліву) сторону.

 

4. Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки: ліва зверху, права знизу.

1 – 2 відведення прямих рук назад, 3 – 4 те саме зі зміною положення рук.

 

5. Вправа для плечового поясу. В. п., стійка ноги на ширині плечей, руки в сторони вверх, колові оберти прямими руками 4- вперед, 4 – назад.

 

6. Вправа для поясниці (млинок). В. п., стійка широка, руки в сторони, тулуб нахилений вперед – повороти в ліву, праву сторони на кожен раз.

 

7. Вправи для поясу (нахили в сторони). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс, нахили 1-2 в ліву сторону, 3-4  в праву сторону

 

8. Вправи для поясу (нахили вперед - назад). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс, 1-2 прогнутися назад, 3-4 нахил у перед з діставанням підлоги.


 

7-8 разів

 

 

 

7- 8 разів

 

 

 

7-8 разів

 

 

 7-8 разів

 

 

 

 7-8 разів

 

 

 10- 15 разів

 

 

7-8 разів

 

 

 

7-8 разів

 

Швидкість помірна

 

 

 

Швидкість помірна

 

 

 

Руки тримати чітко в сторони

 

 Амплітуда відведення рук максимальна

 

 

Руки в ліктях не згинати, швидкість помірна

 

Руки строго в сторони, амплітуда максимальна

 

Амплітуда помірна, швидкість середня

 

Амплітуда максимальна. Ноги в коліна не згинати

 

 

 

 

 

9. Вправи для поясу (нахили вперед). В. п., стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс: 1- нахил з діставанням лівого носка, 2- нахил з діставанням підлоги, 3- нахил з діставанням правого носка,

 4- В. п.

 

10. Вправа на розтягування . В. п., стійка широка, руки вперед. Присід на ліву ногу, права пряма, не встаючи, перекат на праву. 

 

11. Вправа на розтягування. В. п., випад вперед лівою ногою, права пряма максимально назад, руки на коліно попружинити: 3-4 рази максимально вниз, поворот на праву те саме.

 

12. Стрибкові вправи. В. п., стійка ноги нарізно, руки на пояс, стрибки 4 – на лівій нозі, 4 – на правій нозі, 4 – на обох ногах

 

7-8 разів

 

 

 

 

 6-8 разів

 

 

 6-8 разів

 

 

 

7-8 разів

 

Нахил максимальний, ноги в колінах не згинати

 

 


П’ятки не відривати від підлоги

 


Спина пряма

 

 

 

 Стрибки виконувати на носках

 

Завдання на період з 12.03 по 19.03

 Тема: Гандбол

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

1

12.03

Виконати стрибкові вправи. Безперервні стрибки боком через предмет висотою 15-20 см., 8-10 стрибків 3 повторення.

Відпочинок між повтореннями не менше 30 с. Стрибки через скакалку 1,5-2 хв. (по можливості)

 

2

17.03

(Юнаки) виконати відтискання від підлоги 15-20 разів по 3 повторення.

(Дівчата) присідання 15 разів по 3 повторення

 

3

18.03

Прес. Піднімання тулуба в сід (юнаки) – 15-20 разів, (дівчата) – 12-15 разів 3 повторення.

Відпочинок між повтореннями не менше 30 с.

 

4

19.03

Виконати бігові вправи, бігова дистанція 5 м.: закидання гомілок назад, повернення спиною; з виносом носків вперед, повернення спиною приставним кроком вперед правим назад лівим; біг з високим підніманням колін, повернення спиною. Вправи виконувати по 2 повторення не зупиняючись, в помірному темпі.

 
 Захивт Вітчизни 10 клас 

Завдання на період з 17.03 по 18.03 

 Тема: Основи медичних знань і допомоги

 

Дата

Домашнє завдання

Примітка

1

17.03

Опрацювати матеріал по підтемі «Надання домедичної допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах»

 

2

18.03

Опрацювати матеріал по підтемі «Домедична допомога в умовах бойових дій»

 

 

Comments