7 клас

7клас Алгебра

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

11.02

Лінійна функція , її графік та властивості.

Опрацювати §21.

Розвязати №778,780,783

 

7клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

12.02

Співвідношення між сторонами і кутами трикутника.

Опрацювати §18.

Розвязати №453,455,457,460

 


Історії України. 7  клас                                                        

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

20.01

Архітектура й образотворче мистецтво в Київській Русі в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Опрацювати & 15, виконати завдання на с. 79., виконайте онлайн – вправу скориставшись піар кодом в підручнику.

 

 

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 7 клас

 

ДАТА

Тема урока

Домашне завдання

         Примітка

1.       

19.01

Англія в ХІ – ХV ст.

Опрацювати & 17, виконати завдання на с. 93., виконайте онлайн – вправу скориставшись піар кодом в підручнику.

 

 

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 7 клас

Дата

Тема

Матеріал для сприйняття

Матеріал для виконання

Творчі завдання

1

22.01

Сторінками Євробачення

Пісня у виконанні учасників Євробачення

Є. Крилатов «Троє білих коней»

 

 

 7клас Алгебра

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

18.01

Розв’язування задач на перетворення виразів.

Опрацювати §18.

Розвязати №582,584

 

2

21.01

Функціональна залеж-ність між величинами як математична модель реальних процесів.

Опрацювати §19.

Розвязати №714,717,719

 

  

7клас Геометрія

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

19.01

Третя ознака рівності трикутників.

Опрацювати §16.

Розвязати №378,380,382

 

2

22.01

Розв’язування задач.

Повторити §16.

Розвязати №384,386,388

 


7 клас Інформатика

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

18.01

Величини.Змінні.Вказівка присвоювання.

Опрацювати §4.1.

Написати конспект.

 

7 клас Українська мова

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

19.01

Скласти і записати діалог на тему «Здоров’я – найцінніша річ»

Впр. 280

 

2

20.01

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки

Опрацювати §26, впр. 309, 311

 

3

22.01

Вид і час дієприслівників

Опрацювати §26, впр 313, 316

 

 

7 клас Українська література

Дата

Тема

Домашнє завдання

Примітка

1

19.01

Григір Тютюнник. «Климко». Автобіографічна основа твору

Прочитати с. 143 – 154, підготувати повідомлення про події Другої світової війни

 

2

21.01

Григір Тютюнник. «Климко». Тема воєнного лихоліття в повісті

Прочитати с. 155-165, переказувати найбільш цікаві епізоди повісті

 

Англійська мова  7 клас.

18.01.Тема:Види спорту.(Урок  нової лексики).

Учні ознайомлюються з найпопулярнішими видами спорту,активно роподіляють їх за категоріями.

Домашнє завдання.Скласти 8 речень з дієсловами to play,to go,to do,to ski,to swim,to skate,to take place.

20.01.Тема:Олімпійські ігри(Урок читання).Учні ведуть бесіду з історії виникнення Олімпійських Ігор,розповідають про символи Олімпійських Ігор.

Домашнє завдання.Підготуватись до усної теми"Олімпійські Ігри".

22.01.Тема:Спорт-запорука здорового життя.Учні  працюють з різними ресурсами пошуку інформації.

Домашнє завдання.Написати повідомлення другові.

Географія

Дата

Клас

Тема уроку

Завдання

1

19.01

7

Географічне положення та дослідження Антарктиди.

Опрацювати §32

 

 

 

 

2

20.01

7

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинний та тваринний світ Антарктиди.

Опрацювати §33

Дати відповіді на запитання

Чи знаю? Чи розумію? ст.135

Фізика 7 клас

Дата

Тема

Домашнє завдання

1

19.01

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

1.     Опрацювати параграф 25, 26 зробити конспект

2.      Розв'язати задачі .

3.       Один хлопчик штовхає санчата ззаду із силою 40 Н, а другий тягне їх за мотузку із силою 20 Н. Зобразіть ці сили на кресленні та знайдіть їх рівнодійну.

4.      На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 =8Н, F2 =12 Н? Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунки.

2

21.01

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

Зробити конспект § 27, 28.

Виконати № 116, 117, 120 ст. 104


Біологія 7 клас

Дата

Клас

Тема уроку

Завдання

1

20.01

7

Визначення особливостей будо хребетних тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування

Опрацювати дану тему усно

 

 

 

 

2

22.01

7

Міні – проект

Тема: Тварини будівельники. Тварини рекордсмени.

Підготувати міні – проект. Вибрати одну із тем.


Хімія  7 клас

Дата

Клас

Тема уроку

Завдання

1

18.01

7

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема  хімічної реакції. Хімічні реакції.

Опрацювати дану тему усно.

 

 

 

 

Comments